Hobbyisten en verenigingen

Al vele jaren organiseert Stichting Evenementen KTSM, namens de Koninklijke Vereniging “Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps”, jaarlijks meerdere grote braderieën in Tiel.

Omdat wij zelf een (muziek)vereniging zijn, beseffen wij als geen ander hoe moeilijk het kan zijn om een vereniging in stand te houden. Elke vereniging draait immers door én voor haar leden. Zonder leden geen vereniging!

Voor hobbyisten geldt een ander probleem. Hun hobby’s kosten meestal veel geld waarvan zij iets proberen terug te verdienen door hun gemaakte spulletjes te verkopen. Hiervoor kunnen zij vaak niet de ‘hoofdprijs’ vragen, waardoor het voor hobbyisten vaak onmogelijk is om minimaal de kraamhuur terug te verdienen.

KTSM biedt verenigingen de mogelijkheid om nieuwe leden te werven en/of de vereniging te promoten én hobbyisten de kans om hun zelfgemaakte spulletjes te verkopen door gebruik te maken van de lagere kraamhuur. Hierdoor kunnen zij op een goedkope manier een breed publiek bereiken.

De huur voor een kraam van 4 meter bedraagt voor hobbyisten en verenigingen € 30,00. De kramen zijn standaard voorzien van planken en een zeil voor bovenop de kraam (zelf bevestigen).

Buiten de verenigingen en hobbyisten zullen er kramen verhuurd worden aan commerciële marktkooplui die er met elkaar voor zullen zorgen dat deze braderieën georganiseerd kunnen worden.

Mocht een vereniging bijv. ook demonstraties kunnen verzorgen, waardoor zij extra aandacht van het publiek krijgen, dan is hiervoor de mogelijkheid. Uiteraard moet dit wel inpasbaar zijn. Voor informatie kunt u contact opnemen met Myrthe Blauw (info@braderietiel.nl).